Güvenli Gıda PLatformu

HEKTAŞ İZLENEBİLİR
GÜVENLİ GIDA PLATFORMU

Ülkemizde tarımda ilk kez blockchain teknolojisinin kullanıldığı İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu hem son tüketiciye hem üreticiye hem de perakendeciye önemli faydalar sunmak için tasarlandı. Blockchain teknolojisi, bilgilerin değiştirilemez olması ve tüketicilerin doğru bilgiye ulaşımını garanti etmesi açısından çok önemli. Bu teknolojiyle tüketiciler, tedarik zincirindeki her bir ürünün topraktan sofraya kadarki yolculuğunun tüm aşamalarını, kullanılan tüm girdiyi ve üretici tarafından yapılan uygulamaları izleyebiliyor ve akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşabiliyor.

Bu sistemlerden alınan verileri blockchain teknolojisi ile değiştirilemez şekilde kayıt altına alıyoruz. Gıda güvenliğine dikkat çekerek, tüketicilerin tarımsal okuryazarlığını arttırıyor ve ürünlerin sürekli olarak belli bir standartta yetişmesini sağlıyoruz.

Platform ile üreticilerin daha verimli üretim yapmalarına yönelik bilgisayar, sensörler ve yapay zekâ destekli akıllı tarım teknolojilerinin bir arada kullanıldığı entegre sistemler geliştiriyoruz.

PLATFORMUMUZDA
AYRICA

Üretim yapılan seralardaki mahsullerin gelişimleri ve olası olumsuz durumları sensörler aracılığıyla uzaktan takip edebilmeyi, hızlı ve doğru müdahale ile verim kaybının önüne geçebilmeyi sağlıyor. Böylece üreticilerimizin olumsuz koşullardan en az düzeyde etkilenmelerini sağlıyor, onların menfaatlerini koruyoruz.

Üreticilerimiz genellikle mahsullerindeki olası kalite problemleri, rekolte, mahsulü nereye satacakları gibi konularda endişe yaşıyorlar. Ayrıca üreticilerimizin büyük bir kısmı tohum, gübre ve bitki koruma ürünlerinin seçimi ve uygulanması gibi süreçlerde geleneksel yöntemler ve alışkanlıklarına göre hareket ediyorlar. Sözleşmeli tarım modelimiz kapsamında birlikte çalıştığımız üreticilerimize öncelikle alım garantisi veriyoruz. Giderlerinin büyük bir kısmını oluşturan gübre ve bitki koruma ürünlerine ilişkin olarak onlara destek oluyoruz. En önemlisi de uzman ziraat mühendislerimizle onlara 7/24 danışmanlık hizmeti veriyoruz. Haftada en az bir kez seralarını ziyaret ederek gerekli tüm kontrolleri yapıyoruz. Toprak ve su analizlerini yapıyoruz. Topraklarına uygun tohumları seçmelerine yardım ediyor, bitki koruma, bitki besleme ve sulama programlarını oluşturuyoruz. Uygulamalı olarak kendi üretim alanlarında onlara eğitimler veriyoruz. Tüm süreç tamamen kontrol ediliyor ve kayıt altında tutuluyor. Hasat öncesi kalıntı analizleri yapılıyor. Sonuç olarak daha kaliteli ürün, daha yüksek verim ile yetiştiriliyor ve piyasanın üzerinde bir fiyata satışı yapılabiliyor.

Şu an için pilot olarak sözleşmeli 15 üretici ile çalışılıyor. Yıl sonuna kadar rakamın artırılarak 100’den fazla üreticiye ulaşılması planlanıyor.